top of page
Your Soul CD /Dusni CD

Your Soul CD /Dusni CD

SKU: 364215376135191

Sound record of your Soul tones – Your Soul CD

The sounds are channeled by: Tjaša CepušRecorded: Tjaša Cepuš Sound record that you receive is an energy record of the frequencies by which you can find and hear the power of your soul, your soul purpose and mission. The CD allows you to accept all you’ve come to live on Earth, and to remember who you really are. You, as a being, you, as a light body.With every sound that is played on a CD, the part of your consciousness in the body can open up. This could have been slightly closed due to the way of life and other reasons. By listening, your awareness begins to spread, the memory of all that you once knew is spreading. This can give you a new quality of living. Everyday life is no longer a routine, it is no longer everyday, but the magic of your soul inspiration and leadership is blended into it, which you recognize with this music.

The soul CD is created with the help of your permission and your order, so I can look into your energy and transmit (with the help of sound) all the information that you can accept at a given moment and are of the highest good for you. Your music, which I perform with crystal bowls, crystal lyra, flute, drums, rattles, tibetan bowls, gongs and other instruments, is recorded on CD and you can listen to it at any time you feel it, however it is recommended to listen it several times.

When you choose to listen to these sounds, be in peace and by yourself, arrange the space in such a way that you will be most comfortable, give the intention to receive all the vital information that you are ready to hear and implement at the moment, light a candle and receive all the sounds. After some time of listening, your life will begin to change as you will hear more about your internal leadership.

I need some of your information to perform:

– Name and surname– Date of birth– The address where I send you the CD

You will receive a CD by post within 1 week of order.

What do you get?– 60 minutes CD– Instructions and a channeled message for you

PriceA CD that is not recorded in the recording studio (but the sounds are still good), you receive for 250 Eur.

I wish you happiness and love.

With love.

 

***

Zvočni zapis vaše duše – Dušni CD

Zvoke kanalizira: Tjaša CepušSnemano: Tjaša Cepuš

Zvočni zapis, ki ga prejmete, je energetski zapis frekvenc, s pomočjo katerih lahko zaznate in slišite moč vaše duše, vašega dušnega izvora in poslanstva. CD vam omogoča, da se ponovno sprejmete v vsej svoji veličini, v vsem, kar ste prišli živeti na Zemljo in da se spomnite, kdo dejansko ste. Vi, kot bitje, vi, kot svetlobno telo.Z vsakim zvokom, ki se predvaja na CD-ju, se lahko odpira tisti del vaše zavesti v telesu, ki ste jo zaradi načina življenja in drugih razlogov malce zaprli. S poslušanjem se prične vaša zavest širiti, širi se spomin na vse, kar ste nekoč že poznali. To vam lahko omogoči novo kvaliteto bivanja. Vsakdanje življenje ni več rutinsko, ni več vsakdanje, ampak se zliva vanj čarobnost vašega dušnega navdiha in vodstva, kar s to glasbo tudi prepoznavate.

Dušni CD je ustvarjen s pomočjo vašega dovoljenja in naročila, da lahko pogledam v vaš energetski zapis in da prenašam s pomočjo zvoka z njega vse informacije, ki jih v danem trenutku lahko sprejmete in so v najvišje dobro za vas. Vaša glasba, ki jo izvajam s kristalnimi posodami, kristalno liro, flavto, bobni, ropotuljicami, tibetanskimi posodami, gongi in drugimi instrumenti, se tako posname na CD in jo lahko poslušate kadarkoli, priporočljivo je večkrat.

Ko se odločite poslušati te zvoke, bodite v miru in sami, uredite si prostor tako, da vam bo najbolj udobno, se ulezite, podajte namero za prejemanje vseh dušnih informacij, ki ste jih pripravljeni slišati, prepoznati in udejanjati v tem trenutku, prižgite si svečko in se prepustite vsem zvokom. Po nekem času poslušanja se vam bo tudi vaše življenje pričelo spreminjati, saj boste bolj slišali vaše notranje vodstvo.

Za izvedbo potrebujem še nekaj vaših podatkov:

Ime in priimek

Rojstni datum

Naslov, kamor vam pošljem CD

CD prejmete po pošti v roku 1 tedna od naročila.Kaj dobite?– 60 minutni CD– Navodila in kanalizirano sporočilo za vas

Cena180 Eur.Za naročilo pokličite na 031 568 711.

Da se vaše telo spomni, vaša zavest tudi.

Z ljubeznijo.

  • SHIPPING INFO

    You will get your CD by post and online. Shipping in Slovenia is free of charge.

€250.00Price
Excluding Sales Tax
bottom of page